FÖÖÖR JAG HAR TAGIT KÖRKORT!!
Den 17 december gav jag mig själv årets bästa julklapp. 
Jag tog körkort!!!
Som jag har kämpat med det!!