Gör det du också!
Gå in på felhand.se och skriv under med motsatt hand.